Meditatīvā mūzika

New Daugava Promenade - Latvia

“Deep Meditation Studio” (dziļās meditācijas studijas) piedāvātie ieraksti lielākoties ir polifoniski, ar dažādiem efektiem un mainīgu harmoniju. Tie ir veidoti tā, lai visefektīvāk skartu cilvēka garīgo un emocionālo būtību un ļautu  tam sasniegt  iekšējas harmonijas un Esamības nepastarpinātas uztveres stāvokli.  Šo mūziku var dēvēt arī par skaņas terapiju, pārpasaulīgu atmosfēras mūziku.

Šīs kompozīcijas domātas tādiem klausītājiem, kuri spēj smalki uztvert skaņu pasauli un tajā dziļi iegremdēties.

Jāpaskaidro, ka piedāvātais mūzikas formāts gluži neatbilst  vispārpieņemtajai meditatīvās mūzikas izpratnei.  Tajā nav melodijas un ritma. Sfēru mūzikai līdzīgais skanējums palīdz sasniegt meditatīvu apziņas stāvokli. Jau pirmajās sekundēs vai minūtēs jūs  sapratīsiet, vai tas jums der vai arī neder, vai tas jūs uzrunā vai nē.

Vietnē ir saites un pogas, kas ļauj pilnīgi bez maksas klausīties dziļas  meditatīvas kompozīcijas no sākuma līdz beigām (full-length preview).

Lai jums krāšņs piedzīvojums un paldies par veltīto laiku!